Program pre školy

Pripravili sme si 50 minútový program pre študentov stredných škôl. Program sa snažíme ukázať čo najväčšiemu počtu žiakov, pozývame teda školy, aby prišli na prednášky za nami, nakoľko prednášame vo veľkokapacitných sálach. Organizujeme ich v konkrétnych dátumoch vopred určených. Prednášky pre školy sú bezplatné, resp. na naše podujatie sa dajú využiť kultúrne poukazy, za čo budeme veľmi vďační, a získané prostriedky použijeme na ďalšie vzdelávanie. Ohľadom termínov sa treba informovať na nižšie uvedených kontaktoch.

Bližšie info k programu

(cca 50 min)

Premietnutie filmu

 

(predabovaná verzia)

Prečo film?

Filmy s ťažkou tematikou a priznanou realitou si ľudia dobrovoľne nepozrú. Tým pádom nie sú nútení uvažovať nad problémom a už vôbec nepripúšťajú, že by sa ich daný problém mohol priamo týkať. Je ťažké sledovať „v priamom prenose“, že sú zaňho priamo zodpovední.

Predstavenie 5 jednoduchých

EKO KROKOV

Pripravili sme 5 krokov, ktoré môže urobiť každý jeden z nás – stručné vysvetlenie 5 bodov – ako ich vieme zo dňa na deň zaviesť do života a reálne tak ovplyvniť životné prostredie.

Výzva študentov

aby sa zapojili do súťaže

Krátky film o EARTWATCH – organizácii, cez ktorú pôjde výherca na daný výskum. Vysvetlenie o čo nám v súťaži ide, ako aj stručné vysvetlenie ako prebieha výskum samotný.

Vyhráva naj EKO nápad prenesený a uskutočnený do reality – viac info v „zapoj sa do súťaže“

Program končíme

naj EKO pesničkou/klipom

Ak máte záujem o info ohľadom dátumov nášho programu, prosím píšte na info@planet-lover.com, alebo volajte 0905 986 962.

Prihláste svoju školu

Prihláška

Škola

Adresa školy

Zodpovedná osoba, ktorá zastupuje školu:

Kontakt na zodpovednú osobu:

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia programu

Dátum programu (podľa navrhovaných termínov):