Zapoj sa do súťaže!

Čo môžeš vyhrať?

pohar ziak zeleny

najlepší projekt oceníme expedíciou
cez organizáciu EARTHWATCH niekam
na výskum do sveta

PLANET LOVER

SÚŤAŽ

Cieľom súťaže je inšpirovať k zmene našich každodenných návykov a tým zlepšeniu životného prostredia a ochrane klímy. Následne vďaka účasti na výskume inšpirovať ostatných.
Súťaž prebieha v jednej kategórii:

  • Jednotlivec (vo veku 15 – 19 rokov)

Podmienky súťaže

Kategória „JEDNOTLIVEC“

Súťaž prebieha v dvoch fázach a zapojiť do súťaže sa môže ktokoľvek, kto chce zlepšiť svoje okolie, školu, akékoľvek miesto na Zemi a prispieť k ochrane životného prostredia.

Kritéria hodnotenia projektov sú:

realizovatelnost
realizovateľnosť

Je dôležité, aby bol projekt realizovateľný navrhovateľom. V prípade akejkoľvek externej pomoci si ju súťažiaci je povinný zabezpečiť sám.

replikovatelnost
replikovateľnosť

Cieľom nie je zmeniť iba jednu školu, alebo jednu komunitu. Pre výber postupujúcich projektov bude dôležitá ich univerzálnosť a využitie aj na inej škole, alebo v inej komunite.

relevancia
relevancia

Projekt rieši problém v rámci jedného, alebo viacerých z navrhovaných okruhov:
Odpad • Energia • Voda • Jedlo • Doprava

Projekty treba poslať najneskôr do 30.10.2019, formou vyplnenia formuláru na webe. Po odoslaní dostanete do pár hodín potvrdzujúci email, ktorý bude informovať, či sú všetky podmienky splnené. Odborná porota 7 ľudí následne vyberie 3 projekty, ktoré postupujú do druhého kola.

Druhé kolo je samotné kolo realizácie projektu. Záznam z realizácie projektu a popísanie výsledkov, resp. dopadov na školu / komunitu odošlú súťažiaci do 22. marca 2020 e-mailom na adresu: info@planetlover.org (do predmetu uviesť: „SÚŤAŽ_2“). Výsledky následne vyhodnotí odborná porota a vyberie jedného víťaza, ktorý sa zúčastní expedície EARTHWATCH. (https://earthwatch.org/)

Prihlás svoj projekt

Meno:

Škola:

Ročník:

Vek:

Telefón:

Email:

Okruh:

Projekt: