Nenechajte prepadnúť svoje 2% z dane a venujte ich na dobrú vec! 

2% (3%) neznamenajú pre vás výdavok – ide o daň, ktorú ste ako fyzická či právnická osoba už odviedli, alebo tak za vás urobil zamestnávateľ. Pre nás však tento príspevok znamená veľa a môže prispieť k ďalšej ochrane planéty.  

Občianske združenie PlanetLover sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Primárne sa venujeme vzdelávaniu študentov stredných škôl. Našim cieľom je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny. 

Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane najneskôr do 15.2.2022 a požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Daňové priznanie za Vás podá zamestnávateľ, no tlačivá na príspevok (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti) je potrebné doručiť osobne, či poštou, na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska, a to najneskôr do 30.4.2022.

 

Tlačivo pre poukázanie 2% (3%) z vašich daní –  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane si môžete stiahnuť TU

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vypočítate si 2% (3%) z dane z Vašich príjmov a dostanete maximálnu možnú sumu, ktorou môžete podporiť občianske združenie Planet Lover. Daňové priznanie je potrebné podať v riadnom termíne, nie je možné uplatniť si 2% (/3%),

ak požiadate o odklad. Nepotrebujete špeciálne formuláre. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú v XII. Oddieli už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Stačí, ak do nich vypíšete nižšie uvedené údaje o našom občianskom združení.

 Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom i potvrdenie od danej organizácie, môžete poukázať dokonca až 3% z Vašej zaplatenej dane.

Ak ste právnická osoba, vypočítajte si 1% z Vašej dane. Venovať 2% môžete v prípade, že ste do termínu podania daňového priznania venovali na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane. Následne je potrebné podať daňové priznanie elektronicky, v riadnom termíne (nie s odkladom) a v určenej lehote daň aj zaplatiť. U podnikateľov je dokonca možné poukázať 1 či  2% z dane aj viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška v prospech jedného je 8 €. 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania::

Obchodné meno:   Planet Lover

Adresa :                     Orieškova 7

                                     82105 Bratislava

IČO:                             52270572