Nenechajte prepadnúť svoje 2% z dane a venujte ich na dobrú vec! 

2% (3%) neznamenajú pre vás výdavok – ide o daň, ktorú ste ako fyzická či právnická osoba už odviedli, alebo tak za vás urobil zamestnávateľ. Pre nás však tento príspevok znamená veľa a môže prispieť k ďalšej ochrane planéty.
Občianske združenie Planet Lover sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Primárne sa venujeme vzdelávaniu študentov stredných škôl. Našim cieľom je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny.


Ak ste zamestnanec,
požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane najneskôr do 15.2.2023 a požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Planet Lover. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vami zaplatenej dane. Následne vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní podielu o zaplatenej dani z príjmu. Daňové priznanie za Vás podá zamestnávateľ, no tlačivá na príspevok (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení daní z príjmov zo závislej činnosti) je potrebné doručiť osobne, či poštou, na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska, a to najneskôr do 30.4.2023. Tlačivo pre poukázanie 2% z Vašich daní –  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane si môžete stiahnuť TU

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama resp. SZČO, vypočítate si 2% z dane z Vašich príjmov – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Planet Lover. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať 3 % z Vami zaplatenej dane. Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (oddiel VIII v type A alebo oddiel XII v type B) vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% resp. 3% zaplatenej dane sa má poukázať Planet Lover.

Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte najneskôr do 31. marca 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba, vypočítajte si 1% z Vašej dane. Venovať 2% môžete v prípade, že ste v roku 2022 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane (do 31.3.2023) darovali na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane. Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby v časti VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% resp. 2% zaplatenej dane sa má poukázať Planet Lover.

Údaje do daňového priznania:
IČO: 52270572 (pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)
Obchodné meno (názov): Planet Lover

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy zaslali svoje % zo zaplatenej dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa len Vaše meno resp. obchodné meno a adresu, nie Vami poukázanú sumu. Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
Budeme vďační, ak o možnosti venovať 2 % zo zaplatenej dane v prospech Planet Lover poviete aj svojim priateľom.