Nenechajte prepadnúť svoje 2% z dane a venujte ich na dobrú vec! 

Stáť vás to nebude nič, okrem pár minút času, kým vyplníte formulár. 

2% neznamenajú pre vás výdavok – ide o daň, ktorú ste ako fyzická či právnická osoba už odviedli, alebo tak za vás urobil zamestnávateľ. Pre nás však tento príspevok znamená veľa a môže prispieť k ďalšej ochrane planéty.  

Občianske združenie PlanetLover sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Primárne sa venujeme vzdelávaniu študentov stredných škôl. Našim cieľom je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny. 


POSTUP JE JEDNODUCHÝ:

Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že chcete poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2021. Daňové priznanie za Vás podá zamestnávateľ, no tlačivo na príspevok 2% je potrebné doručiť osobne či poštou na príslušný daňový úrad podľa Vášho   bydliska, a to najneskôr do 30.4.2021.

Tlačivo pre poukázanie 2% z vašich daní – ZAMESTNANEC si môžete stiahnuť TU

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, vypočítate si 2% z dane z Vašich príjmov a dostanete maximálnu možnú sumu, ktorou môžete podporiť občianske združenie PlanetLover. Daňové priznanie je potrebné podať v riadnom termíne, nie je možné uplatniť si 2%, ak požiadate o odklad. Nepotrebujete špeciálne formuláre, v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. 

V prípade zamestnancov i fyzických osôb môžete prispieť aj menšou sumou ako sú 2%, minimálne však 3 € pre prijímateľa. Prijímateľ môže byť len jeden, svoj príspevok teda neviete rozdeliť medzi viacero organizácii. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom i potvrdenie od danej organizácie, môžete poukázať dokonca až 3% z Vašej zaplatenej dane.

Ak ste právnická osoba, vypočítajte si 1% z Vašej dane. Venovať 2% môžete v prípade, že ste do termínu podania daňového priznania venovali na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane. Následne je potrebné podať daňové priznanie elektronicky, v riadnom termíne (nie s odkladom) a v určenej lehote daň aj zaplatiť. U podnikateľov je dokonca možné poukázať 1 či  2% z dane aj viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška v prospech jedného je 8 €. 

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

O.Z. Planet Lover

Orieškova 7

82105 Bratislava

IČO: 52270572