ZAKLADÁME CIRCULAR ECONOMY CLUB

Klub obehovej ekonomiky (Circular Economy Club – CEC) je najväčšia medzinárodná sieť odborníkov a organizácií zaoberajúcich sa obehovou ekonomikou s viac ako 260 miestnymi organizáciami CEC vo viac ako 110 krajinách. Sieť CEC je nezisková, globálna a otvorená bezplatne pre každého.

 

Vízia

Predstavujeme si novú éru, v ktorej všetky mestá na celom svete fungujú prostredníctvom obehového modelu, ktorým sa ukončí vek plytvania zdrojov a odpadu.

 

Misia

Naším cieľom je priniesť obehové hospodárstvo do miest na celom svete budovaním silných miestnych organizácií, ktoré dizajnujú a implementujú lokálne obehové iniciatívy.

Miestnu organizáciu CEC v Bratislave zakladá občianske združenie Planet Lover na jeseň 2020 pod záštitou Martina Hojsika. 

Týmto pozýva jednotlivcov a organizácie stať sa zakladajúcimi členmi bratislavského klubu Circular Economy. Pilotné aktivity klubu budú realizované v rámci neformálnej siete zakladajúcich členov. 

V úvodných etapách činnosti budeme organizovať aktity zamerané na šírenie povedomia a výmenu poznatkov súvisiacich s obehovou ekonomikou lokálne aj na medzinárodnej úrovni. Následne sa budeme snažiť o zavádzanie praktík obehového hospodárstva do činnosti mestských organizácií a podnikateľských subjektov v Bratislave.

Alexandra Madrová

Zakladateľka o.z. Planet Lover, ktoré sa venuje vzdelávaniu v oblasti ekológie. Zakladateľka značky módnych doplnkov Monde d ́Alexandra, kde sa snaží uplatniť čo najudržateľnejší spôsob výroby. Alexandra sa celý život aktívne venuje ochrane zvierat a ekológii.

Oliver Fodor

Zakladateľ a dlhoročný riaditeľ siete hračkárstiev Vnímavé hračky – TOYETO kde pioniersky zavádzal pro- enviromnentálne praktiky do obchodnej praxe. Oliver sa aktívne zaujíma sa o témy obehového hospodárstva, šetrného využívania zdrojov, aplikácii inovatívnych metód a technológií v rôznych odvetviach

 

MÁŠ ZÁUJEM STAŤ SA ZAKLADAÚCIM ČLENOM CEC BRATISLAVA?

Kontaktuj nás na: cec@circularbratislava.org alebo 0905 986962, 0940 603860

Prvé stretnutie zakladajúcich členov sa uskutoční v rámci týždňa obehových miest (Circular Cities Week) v termíme

26. 10. – 1. 11. 2020 fyzicky alebo virtuálne podľa epidemiologickej situácie.