Dobrovoľníctvo

DOBROVOĽNÍCTVO

Jedným z cieľov nášho občianskeho združenia je inšpirovať študentov k dobrovoľníctvu. U nás je tento druh pomoci zatiaľ málo preferovaný. Vo svete je prakticky podmienkou počas strednej školy absolvovať aspoň jeden dobrovoľnícky program. Dobrovoľníctvo je cenené pre rozvoj zručností, socializácie, no aj pre zábavu. Je určené aj na nadviazanie kontaktov pre prípadné budúce zamestnanie. Mnohí dobrovoľníci sú špeciálne vyškolení v oblastiach, v ktorých pracujú, ako je medicína, vzdelanie alebo mnohé iné. Dobrovoľníctvom sa vytvára pocit vlastnej hodnoty a rešpektu. Vrámci ochrany životného prostredia, je možnosť zapojiť sa do viacerých programov.
Motivujeme študentov rôznymi výzvami, do ktorých ak sa dobrovoľne zapoja, majú možnosť vyhrať cestu na zahraničné dobrovoľnícke programy, ktoré financujeme v ich mene (ubytovanie, výskum, dopravu).

PREČO ICH TREBA FINANCOVAŤ, AK JE TO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM?

Cieľom je okrem fyzickej pomoci prispieť na dané výskumy, ktoré sú finančne veľmi náročné. Sme nesmierne hrdí, že máme možnosť poslať tento rok viacero študentov práve na takéto výskumy, kde okrem práce, naberú množstvo vedomostí priamo od morksých biológov v teréne, získajú nový pohľad na problematiku oceánov, množstvo zážitkov a kontaktov.

No zároveň by sme chceli inšpirovať k podpore dobrovoľníctva aj ostatných. Možností, kde a ako sa dá pomôcť, je veľmi veľa. Prinášame pár tipov. Takmer všetky vzdelávacie organizácie na svete ponúkajú možnosť ľuďom stať sa dobrovoľníkom. Môžu pomáhať priamo pri vzdelávacích akciách, prednáškach.

Môžu pomáhať napríklad:

  •     pri aktivitách v teréne
  •     spravovanie sociálnych sietí
  •     IT služby
  •     grafický design
  •     video, foto
  •     marketing
  •     právne služby
  •     PR
 

Väčšina organizácii (hlavne tých menších) ocení pomoc naozaj takmer v každej oblasti. Na Slovensku sú zastúpené viaceré zahraničné organizácie, ale existuje tu už aj kopa pôvodných slovenských, ktoré sa snažia meniť zákony, pomáhať pri čistení prírody, skúmajú kvalitu riek, ochraňujú lesy, snažia sa informovať verejnosť, vzdelávajú na školách a mnoho iného:
WWF, Greenpeace, Priatelia zeme, Fridays for future, Za našu vodu, Prales deťom, Vlk, Freefood


My sme vyskúšali napríklad v Seal rescue station v Írsku (záchranna stanica tuleňov pre severné oblasti),  Leatherback trust na Kostarike (vyýskum na ochranu kožatky veľkej). Organizácií je dnes mnoho, stačí si len vybrať. Je to výborný spôsob ako si napríklad zlepšíte cudzí jazyk, vytvoríte priateľstvá po celom svete, spoznáte nové kultúry, no najmä pomôžete zmysluplnému cieľu.

Máte chuť zapojiť sa a pomôcť nám?
Ak máte chuť a priestor, vyplňte formulár, zaradíte sa tým do skupiny dobrovoľníckej skupiny, ktorú pri najbližšej dobrovoľníckej aktivite (nami organizovanej:) budeme kontaktovať.