Dobrovoľníctvo

DOBROVOĽNÍCTVO

Jedným z cieľov nášho občianskeho združenia je inšpirovať študentov k dobrovoľníctvu. U nás je tento druh pomoci zatiaľ málo preferovaný. Vo svete je prakticky podmienkou počas strednej školy absolvovať aspoň jeden dobrovoľnícky program. Dobrovoľníctvo je cenené pre rozvoj zručností, socializácie, no aj pre zábavu. Je určené aj na nadviazanie kontaktov pre prípadné budúce zamestnanie. Mnohí dobrovoľníci sú špeciálne vyškolení v oblastiach, v ktorých pracujú, ako je medicína, vzdelanie alebo mnohé iné. Dobrovoľníctvom sa vytvára pocit vlastnej hodnoty a rešpektu. Vrámci ochrany životného prostredia, je možnosť zapojiť sa do viacerých programov.

Jednou z motivácii k dobrovoľníctvu je výhra v súťaží, ktorú sme vyhlásili. Výherca bude členom výskumnej expedície, pričom bude celý čas riadnym členom výskumu, ktorý prebieha vo voľnej prírode

Môže si zvoliť výskum v oblasti klimatickej zmeny, alebo ochranu biodiverzity v Amazónii, ochranu mokradí v Mexiku, alebo ochranu a výskum morských cicavcov na Kostarike. Prebiehajúcich dlhodobých výskumov je cca 40 

po celom svete (v tomto konkrétnom dobrovoľníckom programe). 

 

Za túto dobrovoľnícku expedíciu sa dokonca platí, z čoho sú viacerí prekvapení. Cieľom je okrem fyzickej pomoci prispieť na dané výskumy, ktoré sú finančne veľmi náročné. Napriek nie malým poplatkom sa týmto spôsobom pokryje ani nie polovica nákladov na výskum. My sme veľmi hrdí, že máme možnosť poslať výhercu našej súťaže práve na expedíciu tohto druhu, pričom mu hradíme plnú výšku poplatku ako na expedíciu, tak aj cestovné náklady k miestu výskumu.

 

No zároveň by sme chceli inšpirovať k podpore dobrovoľníctva aj ostatných. Možností , kde a ako sa dá pomôcť, je veľmi veľa. Prinášame pár tipov. Takmer všetky vzdelávacie organizácie na svete ponúkajú možnosť ľuďom stať sa dobrovoľníkom. Môžu pomáhať priamo pri vzdelávacích akciách, prednáškach. Môžu pomáhať v teréne, ale rovnako je pomoc vítaná aj napríklad pri spravovaní sociálnych sietí, IT službách, organizácii a mnoho iného. Na Slovensku sú zastúpené viaceré zahraničné organizácie, ale existuje tu už aj kopa pôvodných slovenských, ktoré sa snažia meniť zákony, pomáhať pri čistení prírody, skúmajú kvalitu riek, ochraňujú lesy, snažia sa informovať verejnosť, vzdelávajú na školách a mnoho iného:

WWF, Greenpeace, Priatelia zeme, Fridays for future, Za našu vodu, Prales deťom, Vlk, Freefood

Okrem toho môžete priložiť ruku k dielu napríklad v záchranných staniciach zvierat: Malkia park, Sloboda zvierat, Zvieratá v núdzi a mnoho iných.

My sme v zahraničí pomáhali napríklad v Sear rescue station v Írsku, alebo v Leatherback trust na Kostarike. Organizácií je dnes mnoho, stačí si len vybrať. Je to výborný spôsob ako si napríklad zlepšíte cudzí jazyk, no zároveň pomáhate dobrej veci.