INTERAKTÍVNE EKOVZDELÁVANIE UČITEĽOV

Pre koho je EKO vzdelávanie určené:
O EKOworkshope - Klimatická Výchova
Tento inovatívny vzdelávací program je zameraný na posilnenie znalostí o ochrane životného prostredia, klimatickej realite a udržateľnosti. Rovnako posilní profesijný rozvoj v oblasti získavania kompetencií potrebných pre implementáciu klimatického vzdelávania. Rozsah vzdelávania je 10 vyučovacích hodín, z ktorých 5 hodín je prezenčne a 5 hodín dištančne. Program je rozdelený do piatich základných tém: 
VODA
OCEÁN
PÔDA
BIODIVERZITA
ENERGIA
Každá téma poskytuje komplexné informácie o súčasnom stave klímy a zmenách, ktoré zažívame. Po absolvovaní workshopu získate metodiku*, simulované scenáre hodín a bohatstvo zdrojov, čo vám pomôže efektívne a zaujímavo prenášať témy klímy do každého predmetu.
Digitálne učenie a nové pohľady
Hlavný cieľ a čiastkové ciele
Referencie
Prezrite si referencie od škôl, ktoré absolvovali náš program a zdieľajú svoje pozitívne skúsenosti s EKOworkshopom:

Pripojte sa k nám!

To, čo robíme má zmysel, lebo vedomie prináša záujem a záujem prináša zmenu.