Kalendár 2022 – Oskarov vesmír

Tento kalendár vznikol v spolupráci s talentovaným 14-ročným Oskarom. Pred necelými 2 rokmi nakreslil veľrybu. Obrázok “Nova – Veľrybia loď” v sebe ukrýva krásny príbeh. Téma budúcnosti našej planéty a jej zdrojov je natoľko rezonujúca, že ju zachytávajú aj deti. Oskar je toho dôkazom. Myšlienka o záchrannej lodi, na ktorej prežije ľudstvo a zvieratá, pochádza priamo od neho. Našťastie, vďaka rodičom jeho nápad neostal doma, v škatuli s ďalšími kresbami, ale nabral väčší rozmer. 

Oskarovu kresbu vytvorenú ceruzkou následne spracovala jeho mama – výtvarníčka Veronika Fodorová a digitálne ho vyfarbila. Celkovo spolu vytvorili kolekciu 12 obrazov. Každý z nich má ako hlavný motív iné zviera symbolizujúce záchranu planéty Zem. 

Oskarova rodina sa rozhodla týmto spôsobom podporiť vzdelávanie študentov stredných škôl. 50% z výťažku z predaja tohto kalendára Oskar a jeho mama venujú nášmu občianskemu združenie Planet Lover. 

Stolový kalendár, mesačný, farebne sú odlíšené sviatky a víkendy. 

Kalendár je vytlačený na recyklovanom papieri. Vedeli ste, že 1 tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1 500 litrov oleja? Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu. 

19,90

Dostupné na objednávku

Dostupné na objednávku