Zapoj sa do súťaže!

1. Študent jednotlivec → najlepší projekt oceníme expedíciou cez organizáciu EARTHWATCH , pričom výherca sa bude priamo podieľať na výskume klímy alebo biodiverzity so skupinou vedcov

2. Skupina študentov → najlepší projekt oceníme.

 

SÚŤAŽ

V rámci nášho občianskeho združenia sme v októbri 2019 vyhlásili pre študentov súťaž. Kvôli pandémii bol prvý ročník neúspešný, nakoľko po spustení realizačného kola začiatkom roku 2020 sa stredné školy zavreli a študenti, ktorí súťažili, nemohli pokračovať :(. Rozhodli sme sa spustiť nový ročník, ktorý štartuje v septembri 2021. Zapojiť sa môžu všetci študenti, vo veku 15 -19 rokov. Pointou je akokoľvek znížiť uhlíkovú stopu danej školy alebo komunity, pričom musí byť merateľný stav na začiatku a na konci projektu, resp. musí byť merateľný dopad projektu na životné prostredie.

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v dvoch fázach a zapojiť do súťaže sa môže ktokoľvek, kto chce zlepšiť svoje okolie, školu, akékoľvek miesto na Zemi a prispieť k ochrane životného prostredia. Projekty treba prihlásiť najneskôr do 31. 01. 2022, formou vyplnenia formuláru na webe www.planetlover.org/sutaz-o-expediciu/. Po odoslaní dostanete potvrdzujúci email, ktorý bude informovať, či sú všetky podmienky splnené. Odborná porota 5 ľudí následne vyberie 3 projekty, ktoré postupujú do druhého kola. Druhé kolo sa spustí 1. 3. 2022 a je to samotná realizácia projektu. Záznam z realizácie projektu a popísanie výsledkov, resp. dopadov na školu / komunitu odošlú súťažiaci do 30. mája 2022 e-mailom na adresu: sutaz@planetlover.org. Následne bude porotou vyhodnotený najlepší projekt, ktorý vyhlásime do 25. 6. 2022. Študent – výherca pocestuje na expedíciu s organizáciou Earthwatch podľa svojho výberu (https://earthwatch.org/expeditions/browse). Zúčastní sa priamo výskumu, ktorý prebieha vo voľnej prírode. Výhercovi hradíme poplatok za expedíciu ako aj dopravu na miesto výskumu.

KRITÉRIA HODNOTENIA PROJEKTOV SÚ:

REALIZOVATEĽNOSŤ:

Je dôležité, aby bol projekt realizovateľný navrhovateľom. V prípade akejkoľvek externej pomoci si ju súťažiaci je povinný zabezpečiť sám.

REPLIKOVATEĽNOSŤ: 

Cieľom nie je zmeniť iba jednu školu, alebo jednu komunitu. Pre výber postupujúcich projektov bude dôležitá ich univerzálnosť a využitie aj na inej škole, alebo v inej komunite. Na konci treba projekt odovzdať riadne zdokumentovaný (ideálne aj vizuálne:), práve kvôli možnosti aplikovania aj na iné školy, komunity, teda bude slúžiť ako “návod” pre tých, ktorí budú mať chuť urobiť zmenu k lepšiemu.

RELEVANCIA:

Projekt rieši problém v rámci jedného, alebo viacerých z navrhovaných okruhov: Odpad, Energia, Voda, Jedlo, Doprava, Biodiverzita. Akékoľvek zlepšenie vrámci týchto okruhov sa považujú za relevantné.

Prihláste svoj projekt

Prihláška

  Meno:

  Škola:

  Ročník:

  Vek:

  Telefón:

  Email:

  Okruh:

  Projekt: