VZDELÁVANIE FIRIEM

Veľmi radi pomôžeme so zvyšovaním povedomia o ochrane životného prostredia aj vo firmách. Prednášky sa snažíme pripraviť každej firme na mieru, na základe požiadavky. Veľmi radi pomôžeme s hľadaním, no najmä aplikovaním nových EKO riešení do chodu firmy ako takej. Prednášky pre súkromný sektor sú spoplatnené. Celý výťažok z privátnych prednášok je venovaný na ďalšie vzdelávanie študentov.

Pre viac info ohľadom súkromného sektora prosim píšte na info@planetlover.org alebo volajte na 0905 986 962.

SPOLUPRÁCE: