VZDELÁVANIE FIRIEM

Máte chuť zvýšiť povedomie svojej firmy v oblasti eko vzdelávania / ochrany životného prostredia?

Veľmi radi pomôžeme so zvyšovaním povedomia o ochrane životného prostredia aj vo firmách. Prednášky sa snažíme pripraviť každej firme na mieru, na základe požiadavky. Veľmi radi pomôžeme s hľadaním, no najmä aplikovaním nových EKO riešení do chodu firmy ako takej. Prednášky pre súkromný sektor sú spoplatnené. Celý výťažok z privátnych prednášok je venovaný na ďalšie vzdelávanie študentov.
Pre viac info ohľadom súkromného sektora prosim píšte na info@planetlover.org alebo volajte na 0905 986 962.

EKOWORKSHOP
PRE FIRMY

Máte chuť zlepšiť procesy a byť viac udržateľní vrámci firemného prostredia? Alebo si chcete zlepšiť vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny? Veľmi radi vám na mieru pripravíme prednášku, alebo pomôžeme nastaviť opatrenia. Radi budeme súčasťou vašej zmeny k lepšiemu, aby váš celkový dopad na životné prostredie bol čo najnižší. Vďaka odbornému vzdelávaniu šírime osvetu v oblasti klímy už niekoľko rokov. Veríme, že aj vďaka našej spolupráci pôjde vaša uhlíkova stopa “dolu vodou”:)

PODPORTE VZDELÁVANIE
NA ŠKOLÁCH

Téma klimatickej zmeny, udržateľnosti, a všeobecne ochrana životného prostredia by mala byť už dávno povinná na každej škole. Napriek nevyhnutnej potrebe tejto komplxnej problematike porozumieť, ide stále o prierezový predmet. Osvetu tejto témy supluje neformálne vzdelávanie cez občianske združenia, mimovládne orgánizácie, nadšencov, ktorí veria v budúcnosť vďaka mladšej generácii. Už štvrtý rok organizujeme jednodňové prednášky na školách.
Budeme vám v mene študentov nesmierne vďační, ak sa vrámci CRS rozhodnete podporiť naše aktivity. O prednášky je zo strany škôl veľký záujem.
Aj vďaka takýmto hodnotovým partnerstvám sa nám darí dosiahnuť vysoké ciele. Od roku 2020 sme hrdým partnerom vzdelávacích aktivít v oblasti udržateľnosti so Slovenským olympíjskym a športovým výborom.

EKO DARČEKY
- LÁSKAVÉ K PLANÉTE

Chcete sa poďakovať klientom za spoluprácu? Odmeniť zamestnancov za ich prácu?
Radi vám pomôžeme vybrať Ekodarček, ktorý vám pripravíme na mieru, podľa vášho želania. Zároveň odporúčime výber, aby sme redukovali ich dopad na životné prostredie.
Aj kúpou našich predmetov podporujete vzdelávanie študentov v oblasti ochrany životného prostredia, nakoľko 100% výťažok je venovaný práve im.
(Výber darčekov nie je limitovaný ponukou našich produktov).

SPOLUPRÁCE: