Máte chuť zlepšiť procesy a byť viac udržateľní vrámci firemného prostredia? Alebo si chcete zlepšiť vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny? 

Veľa súkromných spoločností má chuť aplikovať zelené procesy do fungovania ich firiem, no niekedy vynakladajú veľké finančné prostriedky a reálny dopad na životné prostredie môže byť veľmi malý. Skúsime vám pomôcť vybrať tie najvhodnejšie riešenia, s reálnym dopadom. 

Planet Lover vám môže pomôcť plniť povinnosti v oblasti ESG, čím posilníte obraz vrámci verejnosti. Finančná podpora môže posilniť nielen meno vašej značky, no bude zároveň obrazom firmy, ktorá aktívne prispieva k environmentálnemu a sociálnemu blahobytu spoločnosti – vzdelávaním širokej masy študentov vrámci celého Slovenska.

Naša organizácia ponúka inovatívne a praktické riešenie ekologických problémov pre školy, jednotlivcov, komunity, čo môže viesť k novým príležitostiam a výskumným projektom, ktoré by mohli pomôcť aj vašim vlastným podnikateľským cieľom. Investovanie do ekologickej vzdelávacej organizácie môže mať dlhodobé výhody pre spoločnosť, pretože podpora vzdelávania a udržateľnosti môže viesť k trvalo udržateľným obchodným príležitostiam a rastu. Veľmi radi vám na mieru pripravíme prednášku, alebo pomôžeme nastaviť opatrenia. Radi budeme súčasťou vašej zmeny k lepšiemu, aby váš celkový dopad na životné prostredie bol čo najnižší. Vďaka odbornému vzdelávaniu šírime osvetu v oblasti klímy už niekoľko rokov. Veríme, že aj vďaka našej spolupráci pôjde vaša uhlíkova stopa “dolu vodou”:)

EKOWORKSHOP
PRE FIRMY

Máte chuť zlepšiť procesy a byť viac udržateľní vrámci firemného prostredia? Alebo si chcete zlepšiť vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny? Veľmi radi vám na mieru pripravíme prednášku, alebo pomôžeme nastaviť opatrenia. Radi budeme súčasťou vašej zmeny k lepšiemu, aby váš celkový dopad na životné prostredie bol čo najnižší. 

PODPORTE VZDELÁVANIE
NA ŠKOLÁCH

Téma klimatickej zmeny, udržateľnosti, a všeobecne ochrana životného prostredia by mala byť už dávno povinná na každej škole. Napriek nevyhnutnej potrebe tejto komplexnej problematike porozumieť, ide stále o prierezový predmet. Osvetu tejto témy supluje neformálne vzdelávanie cez občianske združenia, mimovládne orgánizácie, nadšencov, ktorí veria v budúcnosť vďaka mladšej generácii. Už štvrtý rok organizujeme jednodňové prednášky na školách.
Budeme vám v mene študentov nesmierne vďační, ak sa vrámci CRS rozhodnete podporiť naše aktivity. O prednášky je zo strany škôl veľký záujem.
Aj vďaka takýmto hodnotovým partnerstvám sa nám darí dosiahnuť vysoké ciele. Od roku 2020 sme hrdým partnerom vzdelávacích aktivít v oblasti udržateľnosti so Slovenským olympíjskym a športovým výborom.

EKO DARČEKY
- LÁSKAVÉ K PLANÉTE

Chcete sa poďakovať klientom za spoluprácu? Odmeniť zamestnancov za ich prácu?
Radi vám pomôžeme vybrať Ekodarček, ktorý vám pripravíme na mieru, podľa vášho želania. Zároveň odporúčime výber, aby sme redukovali ich dopad na životné prostredie.
Aj kúpou našich predmetov podporujete vzdelávanie študentov v oblasti ochrany životného prostredia, nakoľko 100% výťažok je venovaný práve im.
(Výber darčekov nie je limitovaný ponukou našich produktov).

EKOWORKSHOP
PRE FIRMY

Máte chuť zlepšiť procesy a byť viac udržateľní vrámci firemného prostredia? Alebo si chcete zlepšiť vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny? Veľmi radi vám na mieru pripravíme prednášku, alebo pomôžeme nastaviť opatrenia. Radi budeme súčasťou vašej zmeny k lepšiemu, aby váš celkový dopad na životné prostredie bol čo najnižší. 

PODPORTE VZDELÁVANIE
NA ŠKOLÁCH

Téma klimatickej zmeny, udržateľnosti, a všeobecne ochrana životného prostredia by mala byť už dávno povinná na každej škole. Napriek nevyhnutnej potrebe tejto komplexnej problematike porozumieť, ide stále o prierezový predmet. Osvetu tejto témy supluje neformálne vzdelávanie cez občianske združenia, mimovládne orgánizácie, nadšencov, ktorí veria v budúcnosť vďaka mladšej generácii.
Už štvrtý rok organizujeme jednodňové prednášky na školách.
Budeme vám v mene študentov nesmierne vďační, ak sa vrámci CRS rozhodnete podporiť naše aktivity. O prednášky je zo strany škôl veľký záujem.
Aj vďaka takýmto hodnotovým partnerstvám sa nám darí dosiahnuť vysoké ciele. Od roku 2020 sme hrdým partnerom vzdelávacích aktivít v oblasti udržateľnosti so Slovenským olympíjskym a športovým výborom.

EKO DARČEKY
- LÁSKAVÉ K PLANÉTE

Chcete sa poďakovať klientom za spoluprácu? Odmeniť zamestnancov za ich prácu?
Radi vám pomôžeme vybrať Ekodarček, ktorý vám pripravíme na mieru, podľa vášho želania. Zároveň odporúčime výber, aby sme redukovali ich dopad na životné prostredie.
Aj kúpou našich predmetov podporujete vzdelávanie študentov v oblasti ochrany životného prostredia, nakoľko 100% výťažok je venovaný práve im.
(Výber darčekov nie je limitovaný ponukou našich produktov).

Ak máte záujem kontaktujte nás: info@planetlover.org alebo zavolajte na: 0905 986 962