Zapoj sa do súťaže!

Čo môžeš vyhrať?

pohar ziak zeleny

najlepší projekt oceníme expedíciou
cez organizáciu EARTHWATCH niekam
na výskum do sveta

pohar ucitel modry

výherca sa rovnako zúčastní
na expedícii EARTHWATCH

PLANET LOVER

SÚŤAŽ

Cieľom súťaže je inšpirovať k zmene našich každodenných návykov a tým zlepšeniu životného prostredia a ochrane klímy. Následne vďaka účasti na výskume inšpirovať ostatných.
Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:

  • Jednotlivec (vo veku 15 – 19 rokov)
  • Učiteľ/ka

Podmienky súťaže

Kategória „JEDNOTLIVEC“

Súťaž prebieha v dvoch fázach a zapojiť do súťaže sa môže ktokoľvek, kto chce zlepšiť svoje okolie, školu, akékoľvek miesto na Zemi a prispieť k ochrane životného prostredia.

Kritéria hodnotenia projektov sú:

realizovatelnost
realizovateľnosť

Je dôležité, aby bol projekt realizovateľný navrhovateľom. V prípade akejkoľvek externej pomoci si ju súťažiaci je povinný zabezpečiť sám.

replikovatelnost
replikovateľnosť

Cieľom nie je zmeniť iba jednu školu, alebo jednu komunitu. Pre výber postupujúcich projektov bude dôležitá ich univerzálnosť a využitie aj na inej škole, alebo v inej komunite.

relevancia
relevancia

Projekt rieši problém v rámci jedného, alebo viacerých z navrhovaných okruhov:
Odpad • Energia • Voda • Jedlo • Doprava

Projekty treba poslať najneskôr do 30.10.2019, formou vyplnenia formuláru na webe. Po odoslaní dostanete do pár hodín potvrdzujúci email, ktorý bude informovať, či sú všetky podmienky splnené. Odborná porota 7 ľudí následne vyberie 3 projekty, ktoré postupujú do druhého kola.

Druhé kolo je samotné kolo realizácie projektu. Záznam z realizácie projektu a popísanie výsledkov, resp. dopadov na školu / komunitu odošlú súťažiaci do 22. marca 2020 e-mailom na adresu: info@planet-lover.com (do predmetu uviesť: „SÚŤAŽ_2“). Výsledky následne vyhodnotí odborná porota a vyberie jedného víťaza, ktorý sa zúčastní expedície EARTHWATCH. (https://earthwatch.org/)

Prihlás svoj projekt

Meno:

Škola:

Ročník:

Vek:

Telefón:

Email:

Okruh:

Projekt:

Podmienky súťaže

Kategória „UČITEĽKA“

Súťaž prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa môžu prihlásiť, alebo sú nominovaní učitelia. Nominovať ich môže ktokoľvek, kto si myslí, že vo svojom okolí má učiteľa/učiteľku, ktorí významným spôsobom prispeli k ochrane klímy a ochrane životného prostredia.
Stačí napísať čo učitelia, ktorí sú nominovaní, urobili pre klímu a prečo by sa mali zúčastniť expedície EARTHWATCH. Krátku esej v rozsahu od 900 do 1200 znakov vypíšte do formuláru najneskôr do 15.10.2019.

Názov eseje:

„Môj učiteľ/učiteľka, aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zaslúži si byť súčasťou expedície EARTHWATCH, lebo …. „

V prvom kole odborná porota vyberie z nominovaných učiteľov 10 jednotlivcov. V druhom kole absolvuje 10 vybratých učiteľov rozhovory s odbornou porotou, ktorá z nich vyberie jedného víťaza. Víťaz sa zúčastní expedície EARTH WATCH.

Prihlás učiteľa/učiteľku

Meno a priezvisko učiteľa/učiteľky:

Škola:

Telefón na učiteľa/učiteľku:

Email na učiteľa/učiteľku:

Odbor:

„Môj učiteľ/učiteľka, aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zaslúži si byť súčasťou expedície EARTHWATCH, lebo …. „: