Zorganizuj si vlastnú EKOkonferenciu!

Cieľom nášho občianskeho združenia je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny, komunity (najmä rodičov). Praktizujeme aktivity, ktorými sa snažíme študentov vtiahnuť do témy, zaujať ich pozornosť, aby následne sami hľadali informácie a šírili ich ďalej. Vďaka dátam a výsledkom z našich programov za posledných 5 rokov, vidíme, že čím viac informácií z praxe študenti získajú, tým viac sú ochotní “fungovať” v duchu udržateľnosti. Ukazujeme im rôzne príklady dobrej praxe, prinášame spíkrov, ktorí sa venujú ochrane životného prostredia v rôznych formách, diskutujeme s nimi. Motivujeme ich k aktivite, najmä cez vysvetľovanie svojmu okoliu (rodičom, učiteľom, kamarátom), na základe  faktov a dát, ktoré vďaka našim programom získajú. Ukazujeme im ich možnosti, ako vedia byť užitoční a reálne pomôcť.

Činnosť našich študentov nás priviedla k myšlienke skúsiť uľahčiť cestu k ďalšej aktivite – tvorbe vlastnej EKOKONFERENCIE na škole. Rozhodli sme sa priniesť pár užitočných rád, ako si pripraviť takúto konferecniu samostatne, aktívni študenti to zvládnu úplne hravo:)

Ako začať?

Prinášame základné kroky
(ped začiatkom si treba zodpovedať nasledovné otázky):
1. čo je cieľom EKOkonferencie? 
(zvoliť si tému a následne čo má vyvolať, alebo naučiť..napr. pôda, voda, klimatická zmena, oceán, lesy atď)
2. koľko vyučovacích hodín za sebou máme k dispozícii?
(optimálne sú 3 vyučovacie hodiny – teda vieme stihnúť film, spíkra, a jednu aktivitu napríklad)
3. koľko študentov chceme do konferencie zapojiť?
(celá škola? iba jeden ročník? dôležité je vedieť presný počet tried, ideálne chystať program cez počty tried, pričom cez vzorec sa vytvorí rozloženie tried, ako budú migrovať na jednotlivé programy)

Tipy na témy:

voda

oceán

lesy

pôda / potravinový odpad

udržateľnosť _ obehová ekonomika

biodiverzita

energia

odpad (digitálny, elektronický, vesmírny, plastový atď)

Tipy na filmy/dokumenty:

Zdroje, ktoré uvádzame ponúkajú fantastické krátke aj dlhšie dokumenty k uvedenej téme – v angličtine. Dnes však už väčšina filmov ponúka možnosť použitia titulkov, teda pozerať filmy by nemal byť problém. 
 
https://www.waterbear.com 
(veľké množstvo dokumentov orientovaných na aktuálne sociálne témy, stačí zadať tému do vyhľadávača a určite si vyberiete)
my odporúčame:
 
my odporúčame filmy:
2040
tu prinášame tipy na konkrétne filmy, ktoré sú dostupné na streamovacích televíziách ako Netflix, HBO apod. 
Plastic ocean (Youtube)
Blue Mission 
Seaspiracy (Netflix)
Down to earth (seriál Netflix)
Don’t look up (Netflix)
Kiss the ground
Our Planet
The scale of hope
ekokonferencia6-spiker

Tipy na spíkrov,

ktorých treba skúsiť osloviť, väčšina z nich sa venuje aj vzdelávaniu na školách:
Erik Baláž (Lesmír)
Jaroslav Blaško (Požičaná planéta)
Tomáš Šmátrala (Justice for Nature, Prales detem)
Zuzana Madajová (Free food – potravinový odpad)
Kristína Chaparro (Slovenská vegánska spoločnosť)
Ivona Urbanová (Circular shield – obehová ekonomika)
Alexandra Madrová (Planet Lover)
 

Tipy na aktivity:

Na tejto stránke nájdete rôzne tipy na experimenty, eseje, pracovné listy, na základe ktorých viete pripraviť pekné aktivity na konferenciu pre rôzne vekové kategórie.
My sa zameriavame skôr na vedomostné resp. vyhľadávacie aktivity. Uvedieme príklad, ktorý môžete spokojne aplikovať. Výsledkom tejto aktivity je, že študenti vrátane pedagógov sa nenásilnou formou dozvedia celkom zaujímavé informácie, z oblasti ktorú im vyberiete, a nevnímajú to ako nejakú zásadnú formu učenia.
Uvedieme si príklad:
čas: 15 min
zadanie: rozdeľte sa do skupiniek (max 4 ľudia), a vyberte si spoločne 1 fakt, s ktorým súhlasí celá skupina. Po uplynutí času každá skupina odprezentuje svoj fakt, a uvedie dôvod prečo ich zaujal práve ten ich konkrétny. Takouto formou si prejdú relatívne veľa zaujimvých informácií, pričom o nich vrámci skupinky diskutujú, nakoľko musí dôjsť k zhode. Môžete si z vybratých faktov následne napríklad vytvoriť nástenku, a tak zdeliť tieto fakty aj ostatným v škole.

Podklady pre ekokonferenciu:

Veľmi dôležitou súčasťou prípravy každej konferencie je jej propagácia a vizuálna stránka všetkých relevantných výstupov. Vytvorili sme jednotný grafický dizajn manuál, ktorý si jednoducho stiahnete a vpíšete  tam svoje údaje:

Cieľom EKOkonferencie by malo byť zvýšenie povedomia v rôznych témach týkajúcich sa udržateľného rozvoja, ako aj lepšiemu porozumeniu ochrany životného prostredia a zmeny klímy. Vďaka absolvovaniu živého spíkra, pozretia silného výpovedného dokumentárneho filmu (jeden z najefektívnejších spôsobov šírenia informácií o klíme a ochrane životného prostredia ako takého) a následného absolvovania praktického pokusu/aktivity na danú tému, prichádza k výraznému posunu v nadobudnutí vedomostí už len tým, že nejde o jednu hodinu, ale následne po sebe idúcich viacero “zážitkov” naväzujúcich na seba. Okrem toho prichádza k efektu, kde sa učia spoločne učitelia so študentmi, čo prináša zaujímavé momenty, nakoľko pomerne veľa informácií v tejto téme je nových aj pre samotných pedagógov. Dochádza tak k diskusii, a hľadaniu nových dát spoločne. Žiaci/ študenti získavajú množstvo praktických informácií v akých rôznych oblastiach vedia byť nápomocní a realizovať sa v tejto oblasti zmysluplne.

 
Ekokonferenciu si realizujú školy po vlastnej osi, pričom môžu osloviť radu rodičov školy, ktorá vyzve rodičov, aby pomohli s organizáciou ako dobrovoľníci.

Projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou
Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie

z Environmentálneho fondu

logo_head_new
logo-wide
mzp-logo-sk-bezpozadia