=

Okrem našich dlhodobých projektov sa venujeme aj jednorazovým prednáškam na stredných školách. Prednášky sú interaktívne, kde kombinujeme viaceré aktivity (film, diskusia, otázky, vedomostná hra … ). Hodina trvá 45 minút. Ako pomôcku na našich prednáškach študentom odporúčame mobilný telefón.
Ak máte o prednášku záujem, stačí vyplniť formulár a my sa vám následne ozveme, ohľadom dohodnutia termínu. Prednáška je bezplatná.
Vo formulári si môžete zvoliť tému, ktorá vás zaujíma, pričom každá téma sa venuje klimatickej zmene, udržateľnosti, ochrane životného prostredia z rôznych uhľov pohľadu:
Voda / Pôda / Oceán / Energia / Biodiverzita
(Odpad je súčasťou každej témy).

napísali o nás:

„V čase písania maturít z anglického jazyka, 15. marca 2023, sa naši študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili ekoworkshopu EKO45´, ktorý sa uskutočnil v rámci environmentálnej výchovy. Išlo o interaktívne prednášky, ktoré finančne zabezpečuje Environmentálny fond v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a občianskym združením Planet Lover. Čo žiakom táto aktivita dala, vám povedia sami.“

Prihláste svoju školu

Prihláška

  Škola

  Adresa školy

  Zodpovedná osoba, ktorá zastupuje školu:

  Kontakt na zodpovednú osobu:

  Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia programu

  Dátum programu (podľa navrhovaných termínov):

  Prednášky na týchto školách sme mohli zrealizovať aj vďaka pomoci BSK:
  Stred. priem. škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, Bratislava – 178 študentov
  Spojená škola sv Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava – 131 študentov
  Súkromná základná škola, Kyslická 14, Senec – 80 študentov
  Škola pre mimr. Nadané deti, Teplická 7, Bratislava – 156 študentov
  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Halová 16, Bratislava – 112 študentov

  V rámci tohto projektu o.z. Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympíjskym a športovým výborom a s finančnou podporou Environmentálneho fondu pripravil pre stredné školy na Slovensku možnosť realizovať pre študentov SŠ interaktívne prednášky v oblasti environmentálnej výchovy. Študentom sme priniesli info o súčasnom stave planéty, klimatickej zmene a ochrane životného prostredia. Dozvedeli sa o vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja. Zároveň sme sa snažili ovplyvniť postoje účastníkov smerom k zodpovednému a šetrnému prístupu k planéte. Počas prednášok sa zvláštna pozornosť venovala aj olympijskému hnutiu a úlohe, ktorú svet športu plní v rámci trvalej udržateľnosti. Projekt prebiehal od februára do apríla 2023, v rámci ktorého bolo realizovaných 52 prednášok na 34 stredných školách po celom Slovensku s účasťou 4300 študentov.
  https://www.olympic.sk/clanok/sosv-uspesne-zrealizoval-projekt-eko45-interaktivne-vzdelavanie-pre-skoly

  Prednášky na školách realizujeme bezplatne, nakoľko sa nám podarilo získať finančnú podporu špeciálne na stredoškolské EKOprednášky od:

  logo-bk-2020-farebne