=

Okrem našich dlhodobých projektov sa venujeme aj jednorazovým prednáškam na stredných školách. Prednášky sú interaktívne, kde kombinujeme viaceré aktivity (film, diskusia, otázky, vedomostná hra … ). Hodina trvá 45 minút. Ako pomôcku na našich prednáškach študentom odporúčame mobilný telefón.
Ak máte o prednášku záujem, stačí vyplniť formulár a my sa vám následne ozveme, ohľadom dohodnutia termínu. Prednáška je bezplatná.
Vo formulári si môžete zvoliť tému, ktorá vás zaujíma, pričom každá téma sa venuje klimatickej zmene, udržateľnosti, ochrane životného prostredia z rôznych uhľov pohľadu:
Voda / Pôda / Oceán / Energia / Biodiverzita
(Odpad je súčasťou každej témy).

Prednášky na týchto školách sme mohli zrealizovať aj vďaka pomoci BSK:
Stred. priem. škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, Bratislava – 178 študentov
Spojená škola sv Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava – 131 študentov
Súkromná základná škola, Kyslická 14, Senec – 80 študentov
Škola pre mimr. Nadané deti, Teplická 7, Bratislava – 156 študentov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Halová 16, Bratislava – 112 študentov

Prihláste svoju školu

Prihláška

  Škola

  Adresa školy

  Zodpovedná osoba, ktorá zastupuje školu:

  Kontakt na zodpovednú osobu:

  Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia programu

  Dátum programu (podľa navrhovaných termínov):