=

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s občianskym združením Planet Lover a s finančnou podporou Environmentálneho fondu ponúka pre stredné školy na Slovensku interaktívne prednášky v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci sa v rámci projektu EKO 45‘ dozvedia o aktuálnej situácii, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja v oblasti životného prostredia.

Svet športu si stále viac uvedomuje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny, ako aj potrebu prispieť svojím vlastným dielom k riešeniu nepriaznivej situácie, ktorej čelí. Trvalá udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov olympijského hnutia definovaných v rámci Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) po vzore MOV vypracoval v roku 2021 vlastnú Stratégiu udržateľnosti 2030, v rámci ktorej má definované ciele aj v oblasti vzdelávania. Jedným z nich je aj začlenenie tém trvalej udržateľnosti do programu olympijskej výchovy a prispieť tak k výchove mladej generácie v duchu olympijských hodnôt. S týmto úmyslom vznikol aj projekt EKO45′ – interaktívne vzdelávanie pre školy.

Projekt potrvá od januára do apríla 2023. Zapojiť sa môžu študenti všetkých typov a odborných smerov stredných škôl v rámci celého územia SR. Vzdelávanie prebieha v dĺžke jednej vyučovacej hodiny (45 minút), na ktorej by sa malo zúčastniť cca 150 študentov.

napísali o nás:

„V čase písania maturít z anglického jazyka, 15. marca 2023, sa naši študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili ekoworkshopu EKO45´, ktorý sa uskutočnil v rámci environmentálnej výchovy. Išlo o interaktívne prednášky, ktoré finančne zabezpečuje Environmentálny fond v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a občianskym združením Planet Lover. Čo žiakom táto aktivita dala, vám povedia sami.“

Okrem našich dlhodobých projektov sa venujeme aj jednorazovým prednáškam na stredných školách. Prednášky sú interaktívne, kde kombinujeme viaceré aktivity (film, diskusia, otázky, vedomostná hra … ). Hodina trvá 45 minút. Ako pomôcku na našich prednáškach študentom odporúčame mobilný telefón.
Ak máte o prednášku záujem, stačí vyplniť formulár a my sa vám následne ozveme, ohľadom dohodnutia termínu. Prednáška je bezplatná.
Vo formulári si môžete zvoliť tému, ktorá vás zaujíma, pričom každá téma sa venuje klimatickej zmene, udržateľnosti, ochrane životného prostredia z rôznych uhľov pohľadu:
Voda / Pôda / Oceán / Energia / Biodiverzita
(Odpad je súčasťou každej témy).

Prednášky na týchto školách sme mohli zrealizovať aj vďaka pomoci BSK:
Stred. priem. škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, Bratislava – 178 študentov
Spojená škola sv Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava – 131 študentov
Súkromná základná škola, Kyslická 14, Senec – 80 študentov
Škola pre mimr. Nadané deti, Teplická 7, Bratislava – 156 študentov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Halová 16, Bratislava – 112 študentov

Prihláste svoju školu

Prihláška

  Škola

  Adresa školy

  Zodpovedná osoba, ktorá zastupuje školu:

  Kontakt na zodpovednú osobu:

  Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia programu

  Dátum programu (podľa navrhovaných termínov):