Planéta leží na JIS-ke. Korona je trailer toho, čo nás čaká. Milí priatelia PlanetLover, toto občianske združenie som založila, aby som dala možnosť šikovným študentom zažiť veci, ktoré ich posunú v živote ďalej. Verím, že vďaka tejto skúsenosti budú veľmi pozitívnym prínosom pre blízku budúcnosť našej spoločnosti. Niektoré témy,...